Om designendringer er hyppige, produktene er komplekse, eller et lavt karbonavtrykk er et mål; kan additiv produksjon gi unike løsninger til din bedrift. 

Additech tilbyr våre kunder ulike additive teknologier for ulike bruksområder og applikasjoner. Additiv produksjon gir en rask og kostnadseffektiv måte å teste nye design for produkter i både plast og metall.

Additiv tilvirkning som produksjonsmetode er egnet til små og medium store serier av produkter som er kostbare å produsere på andre måter. Additiv tilvirkning gir også mulighet for å produsere helt forskjellige produkt i samme maskin. Dermed kan man produsere flere spesialtilpassede produkter på en kostnadseffektiv måte.