For at det skal lønne seg med additiv tilvirkning så må en tenke additivt allerede fra designfasen.

Med additiv tilvirkning er det færre begrensinger til design enn ved tradisjonelle produksjonsmetoder. Dette åpner for mange muligheter til å skape innovative og optimaliserte løsninger. Men for å ta full nytte av additiv produksjon, kreves det også kunnskap om additiv tilvirkning.

Vi kan definere og utvikle den mest optimale løsningen for å forbedre effektiviteten og påliteligheten til delene. Integrering av komplekse former med en rekke materialer gjør det mulig å lage produkter med unike designfunksjoner som maksimerer delenes ytelses potensiale.

 

Additech tilbyr reverse engineering, design tilpasninger på eksisterende design og konsultasjon rundt egnethet av design for additive tilvirkning.