Additiv tilvirkning byr på mange muligheter for et stort spekter av bedrifter fra ulike industrier. Men for å ta full nytte av additiv tilvirkning, kreves det kunnskap til prosessen, begrensningene og mulighetene.

Noen bedrifter ønsker gjerne å produsere selv, andre ønsker å ta i bruk leverandører av additiv produksjon. Vi holder skreddersydde kurs som dekker deres behov innen additiv tilvirkning.

I våre kurs ønsker vi blant annet å gi svar på følgende spørsmål

  • Hva er 3D printing / additiv tilvirkning?
  • Hva er typiske bruksområder for additiv tilvirkning?
  • Hvilke styrker og svakheter har produkter produsert med additiv tilvirkning?
  • Hvordan bør man tenke i designfasen for å ta full nytte av additiv tilvirkning?