Leverandør av 3D printing tjenester

Vi hjelper kunder med å redusere kostnader og skape merverdi ved å tilby et alternativ til konvensjonelle produksjonsprosesser gjennom våre tjenester innen additiv tilvirkning. 
Kontakt oss

Additiv Produksjon

DfAM (Design for Additive Manufacturing)

Kursing

Rådgivning